DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
"A testi sértésekről készíthető látlelet. Így az is megállapítható, hogy hány napon belül gyógyulnak. De ki mondja meg egy szóról, egy hangsúlyról, egy vállvonogatásról vagy egy röhögésről, hogy meddig lehet utána életben maradni, s miféle belső vérzésekbe hal bele ilyenkor az ember? "
(Ancsel Éva)

 

Gyermekek Átmeneti Otthona

 

 

Átmeneti otthonunk célja az, hogy nyitottan fogadjuk a különböző gondokkal küzdő, krízishelyzetbe került, debreceni illetőségű családokat, és 3-18 év közötti gyermekeiket. Arra törekszünk, hogy rugalmasan tudjunk együttműködni a családdal, az esetgazda családgondozókkal, az esetbe bekapcsolódó egyéb szakemberekkel, legyenek ötleteink, javaslataink, alternatíváink nehézségeik megoldására. Teremtsünk olyan körülményeket, helyzeteket, amelyben a gyermek biztonságot, szeretetet, megbecsülést, odafigyelést érez, a szülő szülői szerepében megerősödik, és a szülő-gyermek kapcsolat rendeződik.

 

A Böszörményi út 68. szám alatt lévő Gyermekek Átmeneti Otthonában 9 férőhelyen átmeneti gondozást biztosítunk azoknak a 3-18 év közötti debreceni illetőségű gyermekeknek, akiket családjuk valamilyen okból, rövidebb ideig nem tud ellátni.

A gyermek átmeneti gondozása idején a szülő szülői felügyeleti joga érintetlen marad, és a szolgáltatás igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetnie, melynek összege maximálisan a család egy főre jutó jövedelmének 50%-a lehet gyermekenként.

A gondozás maximális időtartama 12 hónap, mely – indokolt esetben – 6 hónappal meghosszabbítható.

A törvényes képviselőkkel (szülőkkel) együttműködve egyéni megállapodás alapján biztosítjuk a gyermekek teljes körű ellátását.

A gyermekjóléti szolgálatok családgondozóival közösen, szükség esetén pszichológus támogatásával segítjük a családokat problémáik megoldásában, a szülő-gyermek kapcsolat erősítésében.

 

Az átmeneti gondozást kérheti a szülő, törvényes képviselő, illetve a gyermek is.

 

Hogyan vehető igénybe a szolgáltatás?

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges:

 

Milyen esetekben ajánljuk a szolgáltatást?

 

A szolgáltatás tartalma