DMJV Gyermekvédelmi Intézménye

 

Intézményünk története

 

 

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye elődje 1952-ben alakult meg a Simonyi út 6. szám alatt, Zrínyi Ilona Gyermekotthon néven. Az otthonban 65 férőhelyen általános iskolás korú, alsó tagozatos gyermekek nyertek elhelyezést.

A gyermekotthon lakói 1954 augusztusában költöztek át a Bem tér 13. szám alatti volt professzori villába, míg a Simonyi út 6. szám alatt megalakult az Oleg Kosevoj nevét viselő ipari tanulóotthon.

1957 szeptemberétől a felső tagozatos korúvá váló gyermekeknek nem kellett átköltözniük új gyermekotthonba, maradhattak a megszokott környezetükben, aminek a következtében 1963-tól már csak felső tagozatos gyermekek ellátásáról gondoskodott az intézmény.

1969-ben az országban elsőként itt jött létre utógondozó otthon 10 férőhellyel.

 

1978-ban az Oleg Kosevoj Ipari Tanulóotthon egyesült a Zrínyi Ilona Gyermekotthonnal Hámán Kató Nevelőotthon néven.

A gyermekek összetétele nagyon vegyessé vált az összevonással. Voltak az otthonban általános iskolások, szakmunkás tanulók, szakközépiskolások, dolgozó fiatalok, utógondozottak és családból érkezett kollégisták.

1981-ben az általános iskolások átkerültek a Berettyóújfalui Gyermekvárosba, és az intézmény a Városi Ifjúsági Nevelőotthon és Kollégium elnevezést kapta, a továbbiakban a középiskolások ellátásáról gondoskodott.

A Simonyi úti részlegben kerültek elhelyezésre a tanuló és a kollégista fiatalok, a Bem tér 13. szám alatt pedig a dolgozó lányok éltek. A két részlegben 1983-ban 125 férőhely volt.

 

1995-ben az Önkormányzat a kollégiumi feladatot megszűntette, és a Simonyi út 6. szám alatti épületet értékesítette.

A Városi Nevelőotthon ezt követően a Bem téri épületben működött tovább, a férőhelyek száma ötvenre csökkent.

1997-től megkezdődött a hagyományos nevelőotthon lebontása, új típusú, családias nevelés formáinak kialakítása.

1998-ban létrejött az alapellátáson belül a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a hagyományos nevelőotthoni kereteken belül a gyermekek átmeneti gondozása. Augusztusban megkezdte működését az első lakásotthon, melyet 1999-ben két lakásotthon megnyitása követte.

Önálló szervezeti egységként megalakult a gyermekek átmeneti otthona, és megszerveződött a helyettes szülői hálózat.
Az intézmény az új elnevezése DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lett.

 

2010-ben kezdte meg működését a nevelőszülői hálózat, mely tovább árnyalta a szolgáltatások palettáját.

2012. december 31-től fenntartói átszervezés keretében a gyermekvédelmi szakellátás DMJV Reménysugár Otthonához került, míg intézményünk szakmai tevékenysége a Mester u. 30. szám alatt működő Családok Átmeneti Otthonával bővült.

2014-től intézményünk szervezi a nyári napközbeni gyermekfelügyeletet az általános iskolai tanulók részére, alternatív napközbeni ellátás formájában. Ez a szolgáltatás 2019-től valamennyi iskolai szünidő időszakára kiterjed.

 

2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás átszervezése következtében a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai DMJV Család- és Gyermekjóléti Központjához kerültek.

2017 áprilisában a Böszörményi út 68. szám alatt létrejött a Családok Átmeneti Otthona új szervezeti egysége. Jelenleg az intézményben gyermekek átmeneti gondozása zajlik gyermekek átmeneti otthonában és családok átmeneti otthona két szervezeti egységében, illetve alternatív napközbeni ellátás keretében iskolai szünidőkben az általános iskolás korú gyermekek felügyeletét biztosítjuk.